Historie

Velkommen til Beha.dk

På denne side kan du læse lidt om historien om familien Beha. Skulle du ønske at vide mere, så skriv til kontakt@beha.dk

Det ved vi om Simon Friderich Beha

 

I kirkebogen i Sankt Ansgar Kirke står “auf Schwartzswald aus gegangen.“

Det er stort set alt, vi ved om den gamle herres oprindelse.

I Dødebogen står der 24. Oktober 1844 ”Simon Friderich Beha, død af alderdom 76½ år.”

Hans søn Johan Georg skriver: ”Min fader døde i en høj alder over 80 år gammel”. Men det skriver han først flere år efter farens død, så han kan udmærket huske forkert. .

Hvis kirken har ret, så var han født i 1768 et eller andet sted i Schwartzswald.

 

Det siger familiekrøniken.

Et familierygte siger , at han flygtede fra hæren, fordi alle hans brødre var blevet slået ihjel under Napoleonskrigene. Det kan jo ikke rigtigt være sandt, da de krige først lige var i deres vorden. Unge mænd bliver normalt indkaldt – dengang som nu - omkring 20-års alderen., bortset fra, at de næppe blev indkaldt, men indskrevet

Simon Friderich er 20 år i 1788 og den Franske Revolution begynder i 1789. Så den med Napoleonskrigene passer ikke – desværre. Jeg ville ikke have noget imod at skylde Napoleon

Det kan være alt muligt andet, der drev Simon F ud på den vandring, der skulle ende i Danmark. Det var ikke ualmindeligt, at håndværkere gik på valsen, det skulle de rent faktisk gøre. Der er nogle omstændigheder, som jeg synes er lidt underlige. For det første plejer man altid i kirkebøgerne at skrive navnet på fødebyen, det har man ikke gjort ved Simon F. Han har aldrig søgt indfødsret (statsborgerskab), men det var ikke helt ualmindeligt. Han har ikke borgerbrev, det skulle man have for at drive handel. Han var helt sikkert urmager og har en forretning, men han var forpagter – ikke ejer, for han var ikke opført noget sted på Københavns Rådhus. I et brev fra Urmager Lauget siger de, at de ingen Beha har opført som urmagere. Altså har han ikke haft sit svendebrev og har derfor kun kunne få næringsbrev. Det kan også være, at Simon F ikke var egentlig udlært – ifølge forskerne, så kan alle Behaer det der med ure. Måske er det forklaringen. På Københavns Rådhus siger de, at København på det tidspunkt var en åben by, hvor man gerne modtog håndværkere – det er jo godt for vor familie, at det ikke var i dag Simon kom, så var det ikke sikkert han var blevet lukket ind.

Jeg har spurgt forskellige (bl.a. en præst i Ansgar Kirken), hvorfor man ikke har nedskrevet navnet på hans fødeby. Svaret var, at det kan der være mange årsager til, dels kan det være at præsten (han var katolik) har kendt til hans historie og dels gik man på den tid ikke så højt op i alle de bureaukratiske papirer, som man gør i dag.

 

Hvad siger de forskellige Beha forskere.

Robert Noles: I noter er der en Simon Beha, søn af Georg Beha og Katharina Trischler. Denne Simon Beha er født den 27. juli 1767 i Neustadt. Robert har spurgt David Dales, om det kan være ”min” Simon. Det mener David Dale ikke, fordi der kun står Simon – og ikke Simon Frederich.

Personligt tror jeg, at det godt kunne være min ”Simon”. Vi ved, at da Simon Frederich dør, skriver præsten ”død 76½ år gammel”. Det er så et år forkert, men det er vel ikke umuligt, at ”den gamle” ikke rigtigt kunne huske, hvornår han er født.

At Simon Frederich er urmager er der ikke noget usædvanligt i, da de fleste Behaer har haft urmageriet som beskæftigelse eller bibeskæftigelse. Det der kan undre er, at han tilsyneladende ikke har noget papir på det. Det kan være, at han er stukket af uden sine papirer, men det lyder ikke rigtigt. Han er jo ikke en purung, da han kommer til Danmark. Er han kommet mellem 1797-99, så er han over tredive år. Det er mere sandsynligt, at netop fordi det var en familiebeskæftigelse, så har han ikke papir på det.

Gården BEHASHOF, der ligger i den lille landsby Waldau 7-8 kilometer fra Neustadt er efter al sandsynlighed, der hvor vor familie kommer fra. Dels er Georg et slægtsnavn og det går igen helt op til vore dage. Der er mange sønner, der er blevet spredt ud i området. Det er helt umuligt, at holde styr på dem, når man ikke har noget konkret at gå efter, og det har vi jo desværre ikke.

 

Hvornår er han kommet?

Vi ved som sagt ikke med sikkerhed hvornår han er kommet, men hans første barn er født i 1801, så han er sandsynligvis kommet omkring 1799 eller tidligere.

I 1801 får Simon F med Lorenze Augusta Margaretha Lund datteren Frederikke. Hvor og hvordan han har mødt Augusta ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvor Frederikke er født eller hvor hun er døbt, men at hun er hans legitime datter, er der ingen tvivl om. Dels står hun opført i hans bønnebog og dels omtaler Johan Georg Beha hende som min kjæreste søster Frederikke. Hvorfor de ikke har giftet sig inden Frederikkes fødsel ved vi ikke,. Det kunne skyldes, at Augusta ikke er katolsk og at hun skal konvertere først.

 

Bryllup.

Den 24. November 1802 bliver Augusta og Simon F viet i Sankt Ansgar Kirke (den katolske kirke) i København. Augusta er født i 1777 og var altså 10 år yngre end Simon.

Afskrift af vielsesbogen fra Sankt Ansgar Kirke (sogn 660, bind 1, side 256).

26. november 1802, Prætermufsis ex causa prodamationbus ma trimonio jucti sunt extra Ecclesiam Simon Beha nigro sylvanus cath. Et Lorenze Augusta Lund.Testibus m. Ochlein et Maria Schubert.

I kopulationsprotokollen, side 42, har han betalt kopulationsafgift. Det skulle alle, bortset fra tyende, betale ved indgåelse af ægteskab.

Hvordan deres ægteskab har været ved vi ikke meget andet om end, at de får 7 børn.

 

Nyt ægteskab

Johan Georg skriver:

Min mor døre den 16. September 1832 på Bidstrup Hospital i en alder af 55 år.

Efter Augustas død i 1832 betaler Simon igen kopulationsafgift 4. November 1833. I skifteprotokollen ved hans død er der opgivet en enke. Johan Georg nævner ingen steder sin stedmor eller det faktum, at de fik en søn. Den nye hustru hedder Nikoline Cathrine Erichsen født 1798. Vielsen finder sted i Trinitatis Kirke og altså ikke i Ansgar. I 1836 den 6. maj bliver August Friderich Beha døbt i Trinitatis. Der foreligger ikke noget om hans død.

Skifteprotokol, opslag 11, linie 9. Det er helt ulæseligt, men der står betjent Johan Georg Beha og navnet Johanne Marie. Det kan naturligvis være døtrene Johanne og Marie.

Ved folketælling 1850 står følgende opført:

København /Staden) Nørre Kvarter 1, Nørregade36/37. Mellembygningen. Quisten, 177

Nikoline Beha, 52 år , enke, lever af sine midler, Kjøbenhavn

Carl Beha, 24 år, ugift, glarmestersvend, hendes søn, Kjøbenhavn

Hvor var han kommet fra? Han var født i 1826, men da var Nikoline ikke gift med Simon. Det må være en søn hun havde ved ægteskabets indgåelse og som Simon så har adopteret.

Det fortæller os også, at Simon må have efterladt sig nok til, at Nikoline kan leve uden at arbejde af det han har efterladt hende.

 

Hvad ved vi om Simon F?

Ikke så forfærdelig meget. Vi ved at han arbejdede som urmager, men som sagt er han ikke registret noget sted som sådan. Dansk Urmager Laug kunne heller ikke finde noget på ham.

Efter sigende skulle han have været meget temperamentsfuld. Da Johan Georg var omkring 15 år, sker der under alle omstændigheder noget, der har med dette temperament at gøre. Johan G har en stor hund, som han legede meget med. En dag legede han med hunden i sin fars butik. En urmager havde på den tid i vinduet en udstilling af ure og deres indhold – alle de små dimser, der får et ur til at gå. Ude på gaden kom en person forbi. Johan G sagde til hunden ”Pus ham”. Og hunden sprang gennem vinduet og ud på gaden. Alt lå i et kaos, så den gode Johan G stak af, for ikke at blive offer for sin fars vrede.

I en artikel i forbindelse med Johan Georgs 40 års jubilæum står der, at han beherskede tysk. Af denne oplysning må vi formode, at Simon F ikke lærte at tale dansk – ikke ordentligt – og hans børn derfor lærte tysk under opvæksten. Denne formodning baser jeg desuden på, at Simon F i den bønnebog, hvor han skrev børnenes fødselsdatoer ind, skrev på tysk.

På forsiden i bønnebogen står der: ” Dieses Buch gehert Dem Mathias Saum, Uhrenmacher”.

 

Jeg har forsøgt at finde Mathias Saum i Family Search - og der er mange, men jeg kan ikke finde forbindelsen. Dog skal det nævnes, at Saum også kommer fra Bayern, St. Peters, Freiburg. Der er en Georg Beha der er gift med Maria Saum i 1761. Hun har en bror, der hedder Mathias. De har ifølge Family Search godt nok en søn, der hedder Simon, men han bliver kun 2 år. Der er et hul fra indgåelse af ægteskab i 1761 til 1765, hvor de kunne have fået en søn, men det er næppe sandsynligt.

 

Hvor og hvordan Simon kender denne Mathias Saum, ved vi altså ikke. Han kan har været en urmager som Simon F har været hos og som Simon F må have haft et nært forhold til, siden han arver Mathias Saums bønnebog.

 

Død

Simon F dør den 24. Oktober 1844 og bliver begravet i Sankt Ansgar Kirke den 30. Oktober 1844 af pastor Zimmermann.

 

I adressebog fra 1843 står der opført: Nürnberg urmager Simon Frederik Beha, Vognmagergade 78.

 

 

Børn af Simon Friderich Beha og Lorenza Augusta Margaretha Lund.

Gift i Ansgar Kirke 24. November 1802

 

Frederikke Beha Født 1801 død 1. Juli 1850

Født udenfor ægteskab

Er ikke døbt i Ansgar Gift med Smedemester Hans Friis Bracher.

 

Udskrift fra Sankt Ansgar døbebog (sogn 660 bog 2).

(side 261)

Christian Frederik Beha Født 5. Juli 1803 død 23. Juli 1861

Døbt 17. Juli 1803 i Sankt Anskar Kirke

Ernærede sig som marskandiser har bl.a. boet i Borgergade 133. Folketælling 1845 står der hustru Mikkeline Beha (født 1809), børn Thora født 1835 og Hansine født 1838.

Gift i Trinitatis Kirke 1833 med Mikkeline Magdalene Olsen

Johan Georg Beha skriver:

Min bror Christian Frederik Beha, som fra April 1857 havde sit Ophold i Vartau, afgik efter 3 Ugers Sygeleje på Alm. Hospital, Stue B:B: ved Døden den 23. Juli 1861 efter at han den 5. Juli samme Maaned havde fyldt 58 Aar. Døde 9½ formiddag.

 

(Side 279)

Johanne Cathrine Beha Født 4. Januar 1806 Død 1853 dødsårsag kolera

Døbt 23. Februar 1806Sankt Ansgar Kirke

Var tjenestepige. - Hun var ugift

(Side 300)

 

Johan Georg Beha Født 31. Januar 1810 Død 24. Januar 1811

Døbt 4. Februar 1810 i Sankt Ansgar Kirke Ingen dødsårsag givet

 

Side 313

Marie Sophie Margrethe Beha Født 12. Juli 1812 Død 3. Juli 1892

Døbt 30. Juli 1812 i Sankt Ansgar Kirke

Johan Georg Beha skriver:

Min Søster Marie Sophie Margrethe født 15. Juli (?) 1812 Døde den 3de Juli 1892 i Det Catholske Kloster i Frederiksberg Alle næsten 80 år gammel. Hun var en brav rettænkende gammel pige. Gud være hendes sjæl nådig. Begravet 8. Juli.

 

Johan Georg Beha Født 12. April 1815 14. September 1896

Døbt 18. April 1815 i Sankt Ansgar Kirke

J.G beskrives for sig selv.

 

Caroline Amalie Beha 19. September 1818 Død 17. April 1822

Dødsårsag nervefeber.

 

Børn af Simon Frederich Beha og Nikoline Erichsen, født 1803

Gift 8. November 1833

August Frederich Ferdinandt Beha født november 1835, døbt 5. Maj 1836 i Trinitatis Kirke

Det vides ikke hvor længe August lever. Til d.d. er der ikke fundet andet end dåbsdato.

 

Fra Landsarkivet er hentet følgende:

 

Samtlige personer i husstanden

kbhv, København (Staden), Købmager Kvarter, Store Grønnegade 259, , 3. Sal, , FT-1845

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Christian Beha, 40, Gift, , ??, Kjøbenhavn

Mercetine Beha, 36, Gift, , Kone, Wordingborg

Thora Beha, 10, Ugift, , Barn, --

Hansine Beha, 7, Ugift, , Barn, --

 

Samtlige personer i husstanden

kbhv, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, , , Store Kongensgade 243,Stue Etagen, 2, FT-1834

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Christofer Frederich Beha, 30, Gift, , Marschandiser, (Christian)

Macentine Magdelene Olsen, 26, Gift, , hans Kone,

 

Samtlige personer i husstanden

kbhv, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Overgaden oven Vandet, , 3. sal i sidehuuset, 199, FT-1845

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Hans Friis Bracker, 45, Gift, , Kleinsmedemester, København

Friderike født Beha, 44, Gift, , Hans kone, København

Carl Friderick Wilhelm, 22, Ugift, , Hans søn, København

Julie Augusta, 15, Ugift, , Hans datter, København

Christian Emil, 11, Ugift, , Hans søn, København

Friderik Eval Maagensen, 29, Gift, , Kleinsmedesvend, København

Ane Kirstine Nielsen, 28, Gift, , Hans kone, København

Wilhelm Mogensen, 2, -, , Hans søn, København

 

Samtlige personer i husstanden

kbhv, København (Staden), Købmager Kvarter, Købmager III, , Store Grønnegade 277,stuen, 239, FT-1850

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Hans Peter Hansen, 28, Gift, , höker, Kjøbenhavn

Henriette Hansen, 28, Gift, , ---, Dito

Peter Otto Hansen, 5, Ugift, , ---, Dito

Caroline Hansen, 4, Ugift, , ---, Dito

Marna Hansen, 1, Ugift, , ---, Dito

Johanne Beha, 44, Ugift, , tjenestepige, Dito

 

Samtlige personer i husstanden

kbhv, København (Staden), Strand Kvarter, Strand, , Gammel Amagertorv 37, 1ste sal, 238, FT-1850

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Frederik Christian Rathje, 45, Ugift, , candidat i theologiau, lærer i Efterslægtens realskole, Kjøbenhavn

K. Sonne født Dahl, 73, Enke, , pensionist, Stavanger i Norge

Maren Dahl, 35, Ugift, , hendes datter, Stavanger i Norge

Sophie Beha, 37, Ugift, , ---, Kjøbenhavn

 

Samtlige personer i husstanden

kbhv, København (Staden), Nørre Kvarter, Nørre Kvarter I, , Nørregade 36/37, mellembygning, quisten, 177, FT-1850

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Nicoline Beha, 52, Enke, , lewer af sine midler, Kjøbenhavn

Carl Beha, 24, Ugift, , glarmestersvend, hendes søn, Do. (se ovenfor)

Georg Jacobsen, 38, Ugift, , tømmermester, Do.

 

Samtlige personer i husstanden

kbhv, København (Staden), Rosenborg Kvarter, Vognmagergade No. 79, , Stuen, 573, FT-1845

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Nicoline Beha f. Erichsen, 76, Enke, , Uhrmager, Kjøbenhavn

Carl Wilhelm Beha, 18, Ugift, , -, Kjøbenhavn